Czy takim buspasem mogą jeździć elektryki? Nie, bo to nie jest buspas

Na ul. Puławskiej w Warszawie znowu zmieniła się organizacja ruchu. Ma to związek z budową linii tramwajowej na Wilanów. Teraz miejskie autobusy mogą jechać prosto wschodnią jezdnią prowadzącą na północ do pl. Unii Lubelskiej, ale tylko one, bo to nie jest buspas.